صورت جلسه اسفند

1391/12/28 0:0

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 91/12/22روز یکشنبه   و رأس ساعت 45: 9با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
حسین فریدونی نیا
35/000/000
1
شهرام شجریان
18/000/000
2
نساء خلف
40/000/000
2
زهرا فصیحی
20/000/000
3
محمود اسدپور بوشهری
30/000/000
3
طاهره محمدی
20/000/000
4
فاطمه فاریابی
30/000/000
4
--- --
5
سعید راویان
40/000/000
5
-- --
6

آرزو اسلامی

30/000/000
6
-- --
7
-- --
7
-- --
8
-- --
8
-- --
9
-- --
9
--- ---
  -- -- 10 --- ---
10
مبلغ کل وام
245/000/000
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >