تیرماه 92

1392/8/27 0:0

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/04/05 روز چهارشنبه و رأس ساعت 00: 11 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
احمد برمک
40/000/000
23 معصومه صلاحی
40/000/000
2
احمد عمادی
40/000/000
24 مهرناز مرادپور
40/000/000
3
پروانه راستگو
35/000/000
25 ابراهیم محمدی باغملایی
35/000/000
4
حیدر بازدار
40/000/000
26 سید جواد محزون زاده
40/000/000
5
خدیجه یزدانی
35/000/000
27 نصرت سلیمانی
40/000/000
6
حسین خرم 40/000/000
28
باقر بن حلال
15/000/000
7
زهرا نومنی کمال
40/000/000 29 حسین محبوبی مقدم
18/000/000
8
سودابه زالپور
30/000/000
30
خضر صداقت
15/000/000
9
صدیقه شمسکی
40/000/000 31 زبیده پور مقدم
20/000/000
 10 طاهر طاهری
30/000/000 32 زلیخا ترونتن
20/000/000

11

 

عبد المهدی صداقت 40/000/000 33 زهرا رمضانی 20/000/000

12

13

علیرضا باقری 40/000/000 34 طاهره محمدی 25/000/000
14 گلنار امیر امینی 40/000/000 35 علی توفیقیان 25/000/000
15 لیلی محبی 40/000/000 36 علی کرم صابری حقیقی 15/000/000
16 محسن بلالی 30/000/000 37 غلامرضا ندومی 6/000/000
17 محمد حسین برمک 40/000/000 38 محمد رضا پیر هادی 20/000/000
18 گلی مرادی دارخوری 35/000/000 39 منیژه آرمیون 20/000/000
19 محمد مهر افشاری 40/000/000 40 رضا چارکی 25/000/000
20 مریم گرگین 40/000/000 41 گل صنم میر تقوایی 12/000/000
21 مسعود سنگری 40/000/000 42 خلیل پیکار 18/000/000
22
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۲۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >