مرداد 92

1392/8/28 0:0

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/04/05 روز چهارشنبه و رأس ساعت 00: 11 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
 ابراهیم خدری زاده
40/000/000
21  احمد روستا
10/000/000
2
 صدیقه دلشب
40/000/000
22  فرنگیس آرام
15/000/000
3
 فرخنده امینی
40/000/000
23  سکینه مجدمی
20/000/000
4
لاله فخار زاده
40/000/000
24  علیرضا احمدی
15/000/000
5
محترم شکریان
40/000/000
25  محمود برمک
18/000/000
6
منیژه آرمیون 30/000/000
26
 سید محمود یا حسینی
40/000/000
7
قنبر علیزاده 40/000/000 27  ا...کرم عبدالهی
20/000/000
8
خاتون عبدلی 30/000/000 28  محمد حسین سخنور
18/000/000
9
رمضان چارکی 30/000/000 29 اسماعیل پولادی
15/000/000
 10  سهیلا کبگانیان 30/000/000 30  غلامرضا دهدار
10/000/000

11

نادر رمضانیان  30/000/000 31  عوض رواق بیستون
25/000/000

12

 عباس خرمی 40/000/000 32  مجید دشتیان
15/000/000
14 زینب سرخوش 30/000/000 33  احمد احمدی
18/000/000
15 کبری سلیمان جود 40/000/000 34  صغری پرند
15/000/000
16  سیده سکینه باقری 30/000/000 35  عبدالرضا غضنفری
18/000/000
17 حسن عرب زاده 30/000/000 36  پروانه موذنی نسب
20/000/000
18  نصرالله حمایتی 40/000/000 37  محمد محمودی فرد
20/000/000
19 صغری رفیعی نژاد 40/000/000 38  محمد علی قربانی
8/000/000
20  پروین تاجدینی 40/000/000      
 
 
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >