مهر92

1392/8/28 0:0

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/07/10 روز چهارشنبه و رأس ساعت 00: 11 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
منیرسادات خلیل پیر بازی
40/000/000
8 نرگس دهقانیان
20/000/000
2
 پروانه راستگو
40/000/000
9 عبدالرسول گشمردی
20/000/000
3
 زینب سرخوش
30/000/000
10 ماه بیگم رستانه
10/000/000
4
 عبدالخالق هلال بحر
40/000/000
11 بخشی زارعی
15/000/000
5
 زینب ملک زاده دشتی
30/000/000
12 علی اکبر راستیان
20/000/000
6
 اسکندر معصومی
30/000/000 13 عبدالرسول حاجیان
10/000/000
7
 محمد زمان اکبری
30/000/000 14 عبدالحسین زارع پور
20/000/000
  مرضیه هادی پور 5/000/000 15 غیده راشدی 15/000/000
  -- --- 16 نعمت امین نژاد 25/000/000
 
 
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >