آبان 92

1392/8/28 0:0

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/08/04 روز چهارشنبه و رأس ساعت 30: 11 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
حسین صدیق
50/000/000
21 سیده مریم عطایی
15/000/000
2
 منصوره کتویی زاده
50/000/000
22  نساء محمدی
10/000/000
3
 سودابه زالپور
50/000/000
23  محمد جعفر مقیمی
30/000/000
4
 محمد زنده بودی
50/000/000
24 منیژه شیرشکن
40/000/000
5
 محمد علی حقیقی
50/000/000
25  عبدالرسول خسروی
30/000/000
6
 ملکی رضایی حقیقی
50/000/000
26
 مهدی ملکوتی
40/000/000
7
 اتسام حمدی
50/000/000 26    
8
 کتایون علیباشی
50/000/000
27
   
9
 محمود کشاورز
50/000/000 28    
 10  جهانگیر حیدری
50/000/000 29    

11

 حسین قائدی
50/000/000 30    

12

 علیرضا عبدی پور
50/000/000 31    
14  غلامرضا هنرور
50/000/000 32    
16  فرخنده جرنگ
50/000/000 33    
17  سوسن صدری
50/000/000 34    
18  صغرا فلاحی
50/000/000 35    
19  ملک جان جبرستانی
50/000/000 36    
20  عزیزه مختاری
50/000/000 37    
 
 
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >