آذر

1392/9/13 0:0
آذرماه92

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/09/12روز سه شنبه و رأس ساعت  30: 10 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ...  مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید و براساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام ویژه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
علی دولتی
50/000/000
1 اسماعیل دشتی
40/000/000
2
عبدالرحمان کازرونی
50/000/000
2 حسین بدزهره
30/000/000
3
سید محسن هاشمی
50/000/000
3 حسن رضایی
40/000/000
4
فریده نظری
50/000/000
4 زینت سرخوش 40/000/000
5
احمد رضا زنگویی
50/000/000
5 محمد حسن ابراهیمی 20/000/000
6
عبدالخالق هلال بحر 50/000/000
6
ماندنی حاجیزاده 20/000/000
7
پروانه راستگو 50/000/000 7 نصرت کرم پور دشتی 20/000/000
8
عبدالحمید علمدار بوشهری 50/000/000 8 *****  *****
9
حمیده شعبانی 50/000/000      
 10 سیمین کوسه 50/000/000      
11 سیده سمیه موسوی نژاد 50/000/000      
 
 ****
760/000/000 ریال
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >