دی

1392/10/26 0:0
92

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/10/25 روز چهارشنبه و رأس ساعت 45: 10با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
مهستی گنجو
50/000/000
10 سیده فاطمه هاشمی
15/000/000
2
 معصومه مهیار
50/000/000
11 محمد جواد دلاور
30/000/000
3
 فاطمه شمسی
50/000/000
12 مهتاب ماهینی
35/000/000
4
الهام انگالی
50/000/000
13 سهیلا محمد پور دواسی 35/000/000
5
 طناز صفری
50/000/000
14 مینا رحمانیان کوشککی 10/000/000
6
 منوچهر رضایی
50/000/000 15 فاطمه کریمی 10/000/000
7
حسین جعفر زادگان
50/000/000 16  اعظم جفره 30/000/000
8
 هما حافظی رحیمی
50/000/000
-
   
9
 فاطمه مزارع
50/000/000 -    
 10  سوسن سالک نژاد
50/000/000 -    
 
 
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >