دی

1392/11/29 0:0
دی

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/11/27 روز چهارشنبه و رأس ساعت 30: 10با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
فرنگیس سهرابی
50/000/000
23 غلامرضا بهی
30/000/000
2
الهام صیدالی
50/000/000
24 سیمین خلیلی
30/000/000
3
حسین باغبانی
50/000/000
25 صغری دشتی دشتستانی
20/000/000
4
شیده چشم آلوس
50/000/000
26 پروانه مرادپور
15/000/000
5
مرضیه رادفر
50/000/000
27 خدر خلیلی
30/000/000
6
سیده سمیه موسوی نژاد
50/000/000
28
حسین صبح صادق
30/000/000
7
لاله فخار زاده
50/000/000 29 مریم رضایی بوشهری
30/000/000
8
پروین تاجدینی
50/000/000
30
لیلا اکبری
15/000/000
9
پروانه صفر پور
50/000/000 31    
 10 عبدالرسول پورمحمد
50/000/000 32    

11

 

مهدی انصاری
50/000/000 33    

12

13

سیده خدیجه ریشهری
50/000/000 34    
14 مرضیه هادی پور
50/000/000 35    
22
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۲۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >