جلسه دی ماه سال 91

1391/10/7 0:0

صورت جلسه :
صورت جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در مورخه 91/11/02روز سه شنبه راس ساعت 11:00با تلاوت چند از کلام ... مجید و با حضور اکثر اعضاء تشکیل گردید و براساس در خواست متقاضیان وام و با توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیص داده شده اند./

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
صدیقه تنکگی
40/000/000
1
زهرا رمضانی
15/000/000
2
خدیجه یزدانی
30/000/000
2
نسرین دشتی فرد
20/000/000
3
شجاع قائدی بهجانی
35/000/000
3
حسن صالحی
15/000/000
4
عباس گله گیریان
40/000/000
4
سمیه عباس پور دواسی
25/000/000
5
سودابه گتوئی زاده
40/000/000
5
فاطمه فقی
15/000/000
6
علی سالمی
40/000/000
6
رضا لک
20/000/000
7
اشرف غاله
35/000/000
7
شاهین شوکت
10/000/000
8
عبدالرسول فروزانی
35/000/000
8
محمد علی زارع
20/000/000
9
سید حسن هاشمی
40/000/000
9
احمد رضا زنگویی
600/000
  ----- ---- 10 سید اکبر محسنی 15/000/000
10
مبلغ کل وام
541/000/000
 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >