غلامرضا قائدی

1391/10/30 0:0
معرفی

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا قائدی

نام پدر: عبدا...

سنوات خدمتی : 24 سال

سابقه جبهه : 2 سال بسیجی (جانباز 15%)

سابقه خدمتی:

با 24 سال خدمت ، 7 سال خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6 سال به عنوان حسابدار معاون توسعه

9 سال به عنوان مسئول امور مالی  و تاکنون معاون مدیریت خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >